Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer

Selskabet

Selskabets formål er at skabe interesse for dokumentationen og udforskningen af industrialismens historie generelt og for bevaringen af industrialismens bygninger, anlæg, boliger og kulturmiljøer i særdeleshed. Det skal fx ske ved afholdelse af foredrag, møder og ekskursioner, udgivelse af skrifter og anden form for formidling samt ved aktiv støtte i form af tilkendegivelser eller andre form for aktiviteter.

Selskabets formand er født national repræsentant i The International Committee for the Conservations of the Industrial Heritage (TICCIH). Formanden deltager i TICCIHs årsmøder og levere de periodiske nationale rapporter.